Kisah Parto dan Hape Bisu -->
Cari Berita

Kisah Parto dan Hape Bisu

Klikfakta.com
Sabtu, 25 Juni 2016Paijo nelpon kancane sing  jenenge Parto, nanging ora diangkat-angkat. Dadine Paijo trus sms wae.

Sms sepisan:
To,  kowe neng ndi?
(Ora ono balesan)

Sms kaping pindo:
To, kok ora dibales?
(Yo ora ono balesan)

Sms kaping telu:
Parto, kowe nesu yo karo aku ?
(tetep ora ono balesan)

Sms kaping papat:
Mas Parto, yen kowe nesu,, ngomongo karo aku... !!
Mosok soko esuk  aku telp ora mbok angkat?  Aku sms ora mbok bales?
Aku mung arep ngomong..,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

HPmu keri neng omahku mau bengi. Wis ngono HP mu kui  muni terus ket mau.  Koyo wong penting wae kowe kui..!!!

Flashdisk Ribuan Kitab PDF